Turković Greta

— kiparica, dizajnerica interijera i rasvjetnih tijela, ilustratorica
(1896., Križevci 1978.)

Diplomirala 1920. na kiparskom odjelu Kraljevske akademije za umjetnost i obrt. Od 1937. radi u radnji Contempora gdje izrađuje nacrte za željezo, bakar, mjed i srebro odnosno za stolove, ograde, okvire, zrcala, lustere i druga rasvjetna tijela. Radi i nacrte za druge materijale kao primjerice staklo, te je po njezinom nacrtu u Sloveniji (staklana Straža, Rogatec) izrađen set staklenog posuđa za hotel Dubrovnik u Zagrebu i za hotel Excelsior u Dubrovniku. Sudjeluje na restauraciji javnog tužilaštva i izrađuje izvedbeni nacrt i model lustera. Rasvjetnim tijelima oprema prostorije Ambasade FNRJ u Sofiji kao i Ministarstvo unutarnjih poslova NRH. Osim toga izrađuje nacrte za papir, kožu, sagove. Po stručnim uputama izrađuje 26 vrsta jabuka, a za veliki ampelografski atlas, koji barunica Greta izdaje zajedno sa suprugom, izrađuje precizne ilustracije za preko pedesetak vrsta grožđa. Ljepota i stručnost atlasa rezultirali su visokim međunarodnim odlikovanjem Diplome d'Honeueur de l' Office International dala Vigne et du Vin u Parizu 1957. godine. Kao autorica drži do kvalitetnog zanata, primjene materijala i dobre funkcije načinjenog predmeta, a tek onda pažnju posvećuje (izvanrednoj) likovnoj vrijednosti oblikovanih predmeta.

English

Turković Greta — sculptor, interior designer, light fixture designer and illustrator
(1896, Križevci 1978)

She got her degree from the Department of Sculpture at the Royal Academy of Arts and Crafts in 1920. From 1937, she works at the Contempora factory, where she makes designs for iron, copper, brass and silver, i.e. for tables, fences, frames, mirrors, chandeliers and other light fixtures. She also produces designs for other materials like glass. According to her designs, a glass dinnerware set for Hotel Dubrovnik in Zagreb and Hotel Excelsior in Dubrovnik was made in Slovenia, at the Straža Glass Factory in Rogatec. She takes part in the restoration of the building of the State Attorney’s Office and provides a detailed construction design, as well as a model for the chandeliers for those purposes. She designs the lighting at the Embassy of the Federal People’s Republic of Yugoslavia in Sofia and the offices of the Ministry of the Interior of the People’s Republic of Croatia. In addition to this, she makes designs for paper, leather and rugs. Following professional instructions, she makes illustrations of 26 varieties of apples, besides creating quite exact illustrations of more than 50 grape varieties for a large Atlas of Ampelography. The aesthetic value and expertise of the atlas resulted in an esteemed international distinction, the Diplome d'Honeueur de l' Office International dala Vigne et du Vin (“Honorary Diploma of the International Organization of Vine and Wine”), which was awarded to Turković in 1957 in Paris. As an author, she primarily values high quality crafts, the application of materials and functionality of produced items, also granting attention to the (exquisite) visual value of a designed item.

zatvori

„…obrt je jedna predivna stvar i kroz cijelu povijest svijeta, umjetnost je bila obrt.“ Greta Turković

portret autorice, Branko Balić

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb (IPU)

portret autorice, Branko Balić

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb (IPU)

ilustracija

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb (IPU)

rasvjetno tijelo, detalji u interijeru

čaše, rad u staklu

ilustracija, cvijet

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb (IPU)

izvadak iz novina

Arhiv za likovne umjetnosti HAZU, Zagreb

ilustracija, cvijet

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb (IPU)

„...ja bih sve htjela raditi, sve bih htjela probati, u sve bih se htjela pačati.“ Greta Turković

 Servis za kavu, tri segmenta: kava, mlijeko, šećer; 1937., Trgovina umjetničkog obrta Contempore

zdjela / pladanj za posluživanje iz dva dijela, 1937., Trgovina umjetničkog obrta Contempore

Ljubiteljica i poznavateljica vina sa suprugom izdaje veliki ampelografski atlas, te za njega izrađuje ilustracije pedesetak vrsta grožđa. 1952./63.

ilustracija za ampelografski atlas, grožđe;  Barunica Turković dala je veliki prilog afirmaciji hrvatske ampelografije, pomologije i fitofarmakologije. Ampelografski atlas, (prvi dio 1952. i drugi dio 1963.) objavljen je na hrvatskom, francuskom, njemačkom i talijanskom jeziku, svaki s po 30 ilustracija.

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb (IPU)

Turković Greta

— kiparica, dizajnerica interijera i rasvjetnih tijela, ilustratorica
(1896., Križevci 1978.)

Diplomirala 1920. na kiparskom odjelu Kraljevske akademije za umjetnost i obrt. Od 1937. radi u radnji Contempora gdje izrađuje nacrte za željezo, bakar, mjed i srebro odnosno za stolove, ograde, okvire, zrcala, lustere i druga rasvjetna tijela. Radi i nacrte za druge materijale kao primjerice staklo, te je po njezinom nacrtu u Sloveniji (staklana Straža, Rogatec) izrađen set staklenog posuđa za hotel Dubrovnik u Zagrebu i za hotel Excelsior u Dubrovniku. Sudjeluje na restauraciji javnog tužilaštva i izrađuje izvedbeni nacrt i model lustera. Rasvjetnim tijelima oprema prostorije Ambasade FNRJ u Sofiji kao i Ministarstvo unutarnjih poslova NRH. Osim toga izrađuje nacrte za papir, kožu, sagove. Po stručnim uputama izrađuje 26 vrsta jabuka, a za veliki ampelografski atlas, koji barunica Greta izdaje zajedno sa suprugom, izrađuje precizne ilustracije za preko pedesetak vrsta grožđa. Ljepota i stručnost atlasa rezultirali su visokim međunarodnim odlikovanjem Diplome d'Honeueur de l' Office International dala Vigne et du Vin u Parizu 1957. godine. Kao autorica drži do kvalitetnog zanata, primjene materijala i dobre funkcije načinjenog predmeta, a tek onda pažnju posvećuje (izvanrednoj) likovnoj vrijednosti oblikovanih predmeta.

„…obrt je jedna predivna stvar i kroz cijelu povijest svijeta, umjetnost je bila obrt.“ Greta Turković

portret autorice, Branko Balić

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb (IPU)

portret autorice, Branko Balić

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb (IPU)

ilustracija

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb (IPU)

rasvjetno tijelo, detalji u interijeru

čaše, rad u staklu

ilustracija, cvijet

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb (IPU)

izvadak iz novina

Arhiv za likovne umjetnosti HAZU, Zagreb

ilustracija, cvijet

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb (IPU)

„...ja bih sve htjela raditi, sve bih htjela probati, u sve bih se htjela pačati.“ Greta Turković

 Servis za kavu, tri segmenta: kava, mlijeko, šećer; 1937., Trgovina umjetničkog obrta Contempore

zdjela / pladanj za posluživanje iz dva dijela, 1937., Trgovina umjetničkog obrta Contempore

Ljubiteljica i poznavateljica vina sa suprugom izdaje veliki ampelografski atlas, te za njega izrađuje ilustracije pedesetak vrsta grožđa. 1952./63.

ilustracija za ampelografski atlas, grožđe;  Barunica Turković dala je veliki prilog afirmaciji hrvatske ampelografije, pomologije i fitofarmakologije. Ampelografski atlas, (prvi dio 1952. i drugi dio 1963.) objavljen je na hrvatskom, francuskom, njemačkom i talijanskom jeziku, svaki s po 30 ilustracija.

Institut za povijest umjetnosti, Zagreb (IPU)