Skopal Stella

— kiparica, keramičarka, profesorica
(1904., Zagreb — 1992., Zagreb)

Keramičarka je i profesorica na Školi primijenjenih umjetnosti. Kiparski odjel Kraljevske akademije za umjetnost i obrt u Zagrebu upisuje 1924. godine. Na preporuku Ivana Meštrovića 1928. nastavlja studij keramike u Beču na Staatkunstgewerbe Schule, zatim na Kunstgewerbe Akademie, a 1933. usavršava se na privatnoj školi Herthe Bucher. Početkom Drugog svjetskog rata Stella je zbog svojeg židovskog porijekla bila internirana u talijanski Treviso. Tu u tvornici Gabianelli nastavlja svoj keramičarski rad. Nakon kapitulacije Italije 1943 Stella je prebjegla u Bari, gdje je kao partizanka u savezničkoj vojnoj bolnici pomagala pri rehabilitaciji američkih ranjenika. Iste 1944 priključila se skupini umjetnika partizana u Cozzanu. Potkraj 1944 bila je u oblasnom Narodno-oslobodilačkom odboru za Dalmaciju. Nakon rata počinje raditi kao profesorica na Školi primijenjene umjetnosti u Zagrebu. U nastavu uvodi lončarsko kolo i tehniku vrtnje što predstavlja novost u pedagoškom radu i modernizaciju obrazovnog programa. Na Svjetskoj izložbi u Parizu 1937. osvaja srebrnu medalju. U seriji proizvoda za Marasku razvija napredne forme boca od kojih se neke koriste kao prototipi za ispitivanje mogućnosti proizvodnih procesa tadašnjih industrija. Često surađuje s arhitektima na opremi interijera.

Izlaganja

1935. – Salon Ulrich, Zagreb, Stella Skopal, (samostalna izložba)
1937. – Svjetska izložba, Pariz
1944. – Izložba umjetnika partizana, Split
1945. – Izložba umjetnika partizana, Dubrovnik
1946. – Umjetnički paviljon, Zagreb, Izložba grupe šestorice partizana (O. Herman, F. Mraz, Z. Prica, N. Reiser, V. Rukljač, S. Skopal)
1946. – Salon Ulrich, Zagreb, Izložbe keramike, ćilimarstva i ručnog tkanja (B. Dužanec, H. Kras, M. Petričić, J. Ridolfo, S. Skopal)
1948. – Salon Likum, Zagreb, Izložbe keramike i tekstila (Đ. Bresler, B. Dužanec, M. Petričić, J. Ridolfo, S. Skopal)
1951. – The Kiln Club, Washington, Second Annual Exhibition of Ceramic Art
1953. – Exhibition of Yugoslav Ceramic Art, London (B. Dužanec, M. Kičin, Lj. Jovan, M. Petričić, M. Lukić, S. Skopal, M. Mulanović, K. Tompa, I. Tabaković)

1953. – Galerija likovnih umjetnosti, Rijeka, Izložba umjetničke keramike (samostalna izložba)
1954. – Muzej primenjene umetnosti, Beograd, Izložba savremene jugoslavenske keramike
1955. – Internacionalna izložba keramike, Cannes
1955. – Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, Izložba keramike, ULUPUH
1955. – Zagrebački trijenale, Zagreb
1956. – Umjetnost i industrija, Beograd
1956. – ÖSTERREICHISCHEN Museum für Angewandte Kunst, Wien, Moderne kroatische Keramik
1957. – Muzej primenjene umetnosti, Beograd, Stella Skopal, (samostalna izložba)
1957. – Trijenale, Milano
1957. – Umjetnička galerija (?), Izložba savremene hrvastke primjenjene umjetnosti
1958. – Svjetska izložba, Bruxelles
1958. – Likum, Zagreb, Izložba primijenjene umjetnosti
1959. – Internacionalna izložba keramike, Faenza
1959. – Zagrebački trijenale, Zagreb
1962. – Keramika i ćilimi, Kumrovec
1962. – Palača Sponza, Dubrovnik, Druga izložba umjetničke grupe ARS, keramika i tekstil
1963. – Likovni salon, Celje, Stella Skopal (samostalna izložba)
1963. – Povijesni i pomorski muzej, Rijeka, Stella Skopal, Milan Kičin, Ivo Đurović
1963. – Zavičajni muzej Poreštine, Poreč, Tradicionalna izložba keramike; S. Skopal, V. Gendić, M. Kičin, S. Pribanić
1964. – Jugoslavenska izložba Keramika i tekstil, Oslo
1964. – Studentski centar, Zagreb, Izložba keramičke sekcije ULUPUH-a,
1964. – Zavičajni muzej Poreštine, Poreč, Tradicionalna izložba keramike
1964. – Prešernov salon, Kranj, Stella Skopal (samostalna izložba)
1965. – Zagrebački salon, Zagreb
1965. – Muzej revolucije naroda Hrvatske, Zagreb, Likovna umjetnost u narodnoj revoluciji
1965. – Pomorski i povijesni muzej, Rijeka, III izložba keramike,
1966. – Sponza Dubrovnik, Izložba keramike i drva, Stella Skopal, Milan Kičin,
1966. – Atelier, Zagreb, Stella Skopal (samostalna izložba)
1966. – Zavičajni muzej Poreštine, Poreč, Tradicionalna izložba keramike (Dužanec, Baranjai – Kičin – Petričić, Plazzeriano, Skopal, Pribanić
1967. – Bad Tatzmannsdorf, Austrija, Izložba Skopal – Kičin
1968. – 1. Trijenale jugoslavenske keramike, Beograd - Subotica
1968. – Jugoslavenska izložba primijenjene umjetnosti, SSSR, Indija
1968. – Internacionalna izložba keramike, Faenza
1969. – Internacionalna izložba Qualitat und Form, Munchen
1969. – Izložba umjetnica u povodu Dana Žena, Zagreb
1970. – Internacionalna izložba keramike, Faenza
1970. – Internacionalna izložba keramike, Sopot (Poljska)
1970. – Zagrebački salon, zagreb
1971. – Salon ŠPU 71; Keramika, porculan, staklo, Zagreb
1972. – Keramika 1, ULUPUH, Zagreb
1972. – Keramika 1, ULUPUH, Beograd
1973. – Keramika 2, ULUPUH, Rijeka
1973. – Art Jugoslawien, Starnberg (Munchen)
1974. – Umjetnički paviljon, Zagreb, Likovna umjetnost u NOB-i Hrvatske
1974. – Funf Kunstler aus Zagreb, Hannover
1974. – Romanička kuća, Poreč, Izložba umjetničke keramike, Stella Skopal (samostalna izložba)
1976. – Dom Jugoslavenske narodne armije, Zagreb, Izložba keramičke sekcije ULUPUH-a
1976. – Prostorije Osnovne škole Primošten, Primošten, Umjetnička kolonija Primošten, Izložba slika, grafika, skulptura i keramike
1977. – Likovni susret Subotica, Subotica, 3. trijenale keramike,
1977. – Izložbeni prostori Muzeja Šibenik, Šibenik, Umjetnička kolonija Primošten, Izložba slika, grafika, skulptura i keramike
1978. – Galerija likovnih umjetnosti, Osijek, Žene – umjetnice partizanke
1978. – Jevrejski istorijski muzej, Beograd, Svečana akademija i izložba povodom 30 godina rada Muzeja
1978. – Galerija Arkade, Ljubljana, Aktualnosti iz suvremene hrvatske keramike
1984. – Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, Suvremena hrvatska keramika
2000. – Galerija Židovske općine, Zagreb, Građa za monografiju, Stella Skopal povodom 65. godišnjice prve samostalne izložbe

zatvori

Nagrade

1937. – Pariz, Srebrna medalja na Svjetskoj izložbi
1959. – Faenza, Diploma na Međunarodnoj izložbi umjetničke keramike
1968. – Zagreb, Priznanje za stvaralaštvo Socijalističkog Saveza Konferencije za društvenu aktivnost žena
1970. – Zagreb, Spomen medalja Općeg Sabora grada Zagreba
1975. – Zagreb, Nagrada Vladimir Nazor za životno djelo
1975. – Zagreb, Priznanje za društveni rad i doprinos likovnim umjetnostima u povodu godišnjice ULUPUH-a
Valloris – priznanje za rad od Konferencije za društvenu aktivnost žena u Zagrebu

 

zatvori

English

Skopal Stella — sculptor, ceramicist and university professor
(1904, Zagreb — 1992, Zagreb)

A ceramicist who taught at the School of Applied Arts in Zagreb. She enrolled in the Department for Sculpture at the Royal Academy of Arts and Crafts in Zagreb in 1924. On Ivan Meštrović’s recommendation, she continues her studies in ceramics in Vienna in 1928, at the Staatliche Kunstgewerbeschule („State School of Arts and Crafts”), followed by a period of study at the Kunstgewerbeakademie (“Academy of Arts and Crafts”). In 1933, she undergoes training at Hertha Bucher’s private school. During the war, she works at the Appiani ceramic tiles factory in Treviso. After the war, she starts working as Professor at the School of Applied Arts in Zagreb. She introduces the potter’s wheel and the throwing technique, which was a novelty in the teaching methods of the day but also represented a modernization of the education program. At the World Expo in Paris in 1937, Skopal receives a silver medal. In a line of products made for the Maraska company, she develops advanced bottle forms, some of which are used as prototypes to test the possibilities of production processes in the industries of the day. She often collaborates with architects on interior design.

Exhibitions

1935 – Ulrich Salon, Zagreb, Stella Skopal (independent exhibition)
1937 – World Expo, Paris
1944 – Izložba umjetnika partizana (“Partisan Artists’ Exhibition”), Split
1945 – Izložba umjetnika partizana (“Partisan Artists’ Exhibition”), Dubrovnik
1946 – Art Pavilion, Zagreb, Izložba grupe šestorice partizana (“An Exhibition by a Group of Six Partisans”) – O. Herman, F. Mraz, Z. Prica, N. Reiser, V. Rukljač, S. Skopal
1948 – Likum Salon, Zagreb, Izložbe keramike i tekstila (“Exhibitions of Ceramics and Textiles”) – Đ. Bresler, B. Dužanec, M. Petričić, J. Ridolfo, S. Skopal
1951 – The Kiln Club, Washington, Second Annual Exhibition of Ceramic Art
1953 – Exhibition of Yugoslav Ceramic Art, London (B. Dužanec, M. Kičin, Lj. Jovan, M. Petričić, M. Lukić, S. Skopal, M. Mulanović, K. Tompa, I. Tabaković)
1953 – Gallery of Fine Arts, Rijeka, Izložba umjetničke keramike (“Exhibition of Ceramic Art”) – independent exhibition
1953 – Museum of Applied Art, Belgrade, Izložba savremene jugoslavenske keramike (“Exhibition of Contemporary Yugoslav Ceramics”)
1955 – International Exhibition of Ceramics, Cannes
1955 – Museum of Arts and Crafts, Zagreb, Izložba keramike (“Exhibition of Ceramics”), Croatian Association of Visual Artists of Applied Arts (ULUPUH)
1955 – Zagreb Triennial
1956 – Umjetnost i industrija (“Art and Industry”), Belgrade
1956 – Österreichisches Museum für Angewandte Kunst (“Austrian Museum of Applied Arts”), Vienna, Moderne kroatische Keramik („Modern Croatian Ceramics“)
1957 – Museum of Applied Art, Belgrade, Stella Skopal (independent exhibition)
1957 – Milan Triennial
1957 – Umjetnička galerija (“Art Gallery”), Izložba savremene hrvatske primijenjene umjetnosti (“Exhibition of Contemporary Croatian Applied Art”)
1958 – World Expo, Brussels
1958 – Likum, Zagreb, Izložba primijenjene umjetnosti (“Exhibition of Applied Art”)
1959 – International Exhibition of Ceramics, Faenza
1959 – Zagreb Triennial, Zagreb
1962 – Keramika i ćilimi (“Ceramics and Kilims”), Kumrovec
1962 – The Sponza Palace, Dubrovnik, Druga izložba umjetničke grupe ARS, keramika i tekstil (“Second Exhibition of the ARS Art Group, Ceramics and Textiles”)
1963 – Likovni salon (“Fine Arts Salon”), Celje, Stella Skopal (independent exhibition)
1963 – Povijesni i pomorski muzej (“The Maritime and History Museum of the Croatian Littoral”), Rijeka, Stella Skopal, Milan Kičin, Ivo Đurović
1963 – Zavičajni muzej Poreštine (“Poreč Heritage Museum”), Poreč, Tradicionalna izložba keramike (“Traditional Exhibition of Ceramics”)
1964 – Prešernov salon (“France Prešeren Salon”), Kranj, Stella Skopal (independent exhibition)
1965 – Zagreb Salon, Zagreb
1965 – Povijesni i pomorski muzej (“The Maritime and History Museum of the Croatian Littoral”), Rijeka, III izložba keramike (“3rd Exhibition of Ceramics”)
1966 – the Sponza Palace, Dubrovnik, Izložba keramike i drva (“Exhibition of Ceramics and Wood Art)
1966 – Atelier, Zagreb, Stella Skopal (independent exhibition)
1966 – Zavičajni muzej Poreštine (“Poreč Heritage Museum”), Poreč, Tradicionalna izložba keramike (“Traditional Exhibition of Ceramics”) – Dužanec, Baranjai, Kičin, Petričić, Plazzeriano, Skopal, Pribanić
1967 – Bad Tatzmannsdorf, Austria, Exhibition by Stella Skopal and Milan Kičin
1968 – 1. trijenale jugoslavenske keramike (“1st Triennial of Yugoslav Ceramics”), Belgrade – Subotica
1968 – Jugoslavenska izložba primijenjene umjetnosti (“Yugoslav Exhibition of Applied Art”), USSR, India
1968 – International Exhibition of Ceramics, Faenza
1969 – München Internationale Ausstellung „Form und Qualität“ (“International Exhibition‘Form and Quality’”), Munich,
1969 – Izložba umjetnica u povodu Dana žena (International Women’s Day Exhibition”), Zagreb
1970 – International Exhibition of Ceramics, Faenza
1970 – International Exhibition of Ceramics, Sopot (Poland)
1970 – Zagreb Salon, Zagreb
1971 – Salon ŠPU 71 (“Salon of the School of Applied Arts ’71”); Keramika, porculan, staklo (“Ceramics, Porcelain, Glass”), Zagreb
1972 – Keramika 1 (“Ceramics 1”), ULUPUH (Croatian Association of Visual Artists of Applied Arts”), Zagreb
1972 – Keramika 1 (“Ceramics 1”), ULUPUH (Croatian Association of Visual Artists of Applied Arts”), Belgrade
1973 – Keramika 2 (“Ceramics 2”), ULUPUH (Croatian Association of Visual Artists of Applied Arts”), Rijeka
1973 – Art Jugoslawien (“Yugoslav Art”), Starnberg (Munich)
1974 – Art Pavilion, Zagreb, Likovna umjetnost u NOB-u Hrvatske (“Fine Arts in the Croatian Anti-fascist Resistance Movement”)
1974 – Fünf Künstler aus Zagreb (“Five Artists from Zagreb”), Hannover
1974 – Romanička kuća (“Romanesque House”), Poreč, Izložba umjetničke keramike (“Exhibition of Ceramic Art”), Stella Skopal (independent exhibition)
1976 – Dom Jugoslavenske narodne armije (“Yugoslav People’s Army Hall”), Zagreb, Izložba keramičke sekcije ULUPUH-a (“Exhibition by the Ceramicist Section of the Croatian Association of Visual Artists of Applied Arts”)
1976 – Primošten Elementary School, Primošten, Umjetnička kolonija Primošten (“Primošten Art Colony”), Izložba grafika, skulptura i keramike “Exhibition of Prints, Sculptures and Ceramics”)
1977 – Likovni susret Subotica (“Subotica Fine Arts Session”), Subotica, 3. trijenale keramike (“3 rd Ceramics Triennial)
1977 – the Šibenik City Museum exhibition hall, Šibenik, Umjetnička kolonija Primošten (“Primošten Art Colony”), Izložba grafika, skulptura i keramike “Exhibition of Prints, Sculptures and Ceramics”)
1978 – Fine Arts Gallery, Osijek, Žene – umjetnice partizanke (“Female Partisan Artists”)
1978 – Jewish Historical Museum, Belgrade, Svečana akademija i izložba povodom 30 godina rada Muzeja (“Special Academy and Exhibition for the Museum’s 30th Anniversary”)
1978 – Arcade Gallery, Ljubljana, Aktualnosti iz suvremene hrvatske keramike (“Current Tendencies in Contemporary Croatian Ceramics”)
1984 – Museum of Arts and Crafts, Zagreb, Suvremena hrvatska keramika (“Contemporary Croatian Ceramics”)
2000 – Gallery of the Jewish Community of Zagreb, Zagreb, Građa za monografiju (“A Database for a Monograph”), Stella Skopal’s exhibition for the 65 th anniversary of her first independent exhibition

Awards

1937 – Paris, silver medal at the World Expo
1959 – Faenza, special distinction at the International Exhibition of Ceramics
1968 – Zagreb, special distinction for the artist’s work awarded by the Socijalistički savez Konferencije za društvenu aktivnost žena (“Socialist Alliance of the Conference for the Social Activity of Women”)
1970 – Zagreb, honorary medal by the General Assembly of the City of Zagreb
1975 – Zagreb, the Vladimir Nazor Life Achievement Award
1975 – Zagreb – special distinction for social work and contribution to the fine arts for the anniversary of the establishment of the Croatian Association of Visual Artists of Applied Arts
Valloris – special distinction by the Conference for the Social Activity of Women in Zagreb

zatvori

servis za čaj, 1956.

Marina Baričević, Stella Skopal, (Zagreb: ULUPUH, 2009.)

boca, 1956.

Marina Baričević, Stella Skopal, (Zagreb: ULUPUH, 2009.)

Stella Skopal za lončarskim kolom, Škola primijenjene umjetnosti, Zagreb, 1948.

Marina Baričević, Stella Skopal, (Zagreb: ULUPUH 2009.)

profesorica Stella Skopal, Vesna Burić, Višnja Habunek, Jelena Belanji, profesorica Blanka Dužanec, Škola primijenjene umjetnosti, Zagreb

Marina Baričević, Stella Skopal, (Zagreb: ULUPUH 2009.)

boce, 1956.

Marina Baričević, Stella Skopal, (Zagreb: ULUPUH 2009.)

profesorica Stella Skopal u Školi primijenjene umjetnosti, Zagreb, lipanj, 1964.

Marina Baričević, Stella Skopal, (Zagreb: ULUPUH 2009.)

kamin, 1939., keramika, Vila Schön 

Marina Baričević, Stella Skopal, (Zagreb: ULUPUH 2009.)

servis za čaj

profesorica Stella Skopal u Školi primijenjene umjetnosti, Zagren, lipanj, 1964.

Marina Baričević, Stella Skopal, (Zagreb: ULUPUH 2009.)

boce, 1956.

Stella Skopal, akademska kiparica, traži priznanje staža - popis radova

U Bariju 1943. provodi terapiju umjetnošću odnosno rehabilitaciju ranjenika u savezničkoj američkoj vojnoj bolnici.

Marina Baričević, Stella Skopal, (Zagreb: ULUPUH 2009.)

boca, svjetlosiva, sjajna ocaklina, lađasta, Jugokeramika, 1953. – 1956., (MUO)

Muzej za umjetnost i obrt, Athena Plus, Izožba: 2010/02, "Porculanski sjaj socijalizma".

Skopal Stella

— kiparica, keramičarka, profesorica
(1904., Zagreb — 1992., Zagreb)

Keramičarka je i profesorica na Školi primijenjenih umjetnosti. Kiparski odjel Kraljevske akademije za umjetnost i obrt u Zagrebu upisuje 1924. godine. Na preporuku Ivana Meštrovića 1928. nastavlja studij keramike u Beču na Staatkunstgewerbe Schule, zatim na Kunstgewerbe Akademie, a 1933. usavršava se na privatnoj školi Herthe Bucher. Početkom Drugog svjetskog rata Stella je zbog svojeg židovskog porijekla bila internirana u talijanski Treviso. Tu u tvornici Gabianelli nastavlja svoj keramičarski rad. Nakon kapitulacije Italije 1943 Stella je prebjegla u Bari, gdje je kao partizanka u savezničkoj vojnoj bolnici pomagala pri rehabilitaciji američkih ranjenika. Iste 1944 priključila se skupini umjetnika partizana u Cozzanu. Potkraj 1944 bila je u oblasnom Narodno-oslobodilačkom odboru za Dalmaciju. Nakon rata počinje raditi kao profesorica na Školi primijenjene umjetnosti u Zagrebu. U nastavu uvodi lončarsko kolo i tehniku vrtnje što predstavlja novost u pedagoškom radu i modernizaciju obrazovnog programa. Na Svjetskoj izložbi u Parizu 1937. osvaja srebrnu medalju. U seriji proizvoda za Marasku razvija napredne forme boca od kojih se neke koriste kao prototipi za ispitivanje mogućnosti proizvodnih procesa tadašnjih industrija. Često surađuje s arhitektima na opremi interijera.

servis za čaj, 1956.

Marina Baričević, Stella Skopal, (Zagreb: ULUPUH, 2009.)

boca, 1956.

Marina Baričević, Stella Skopal, (Zagreb: ULUPUH, 2009.)

Stella Skopal za lončarskim kolom, Škola primijenjene umjetnosti, Zagreb, 1948.

Marina Baričević, Stella Skopal, (Zagreb: ULUPUH 2009.)

profesorica Stella Skopal, Vesna Burić, Višnja Habunek, Jelena Belanji, profesorica Blanka Dužanec, Škola primijenjene umjetnosti, Zagreb

Marina Baričević, Stella Skopal, (Zagreb: ULUPUH 2009.)

boce, 1956.

Marina Baričević, Stella Skopal, (Zagreb: ULUPUH 2009.)

profesorica Stella Skopal u Školi primijenjene umjetnosti, Zagreb, lipanj, 1964.

Marina Baričević, Stella Skopal, (Zagreb: ULUPUH 2009.)

kamin, 1939., keramika, Vila Schön 

Marina Baričević, Stella Skopal, (Zagreb: ULUPUH 2009.)

servis za čaj

profesorica Stella Skopal u Školi primijenjene umjetnosti, Zagren, lipanj, 1964.

Marina Baričević, Stella Skopal, (Zagreb: ULUPUH 2009.)

boce, 1956.

Stella Skopal, akademska kiparica, traži priznanje staža - popis radova

U Bariju 1943. provodi terapiju umjetnošću odnosno rehabilitaciju ranjenika u savezničkoj američkoj vojnoj bolnici.

Marina Baričević, Stella Skopal, (Zagreb: ULUPUH 2009.)

boca, svjetlosiva, sjajna ocaklina, lađasta, Jugokeramika, 1953. – 1956., (MUO)

Muzej za umjetnost i obrt, Athena Plus, Izožba: 2010/02, "Porculanski sjaj socijalizma".