Mihelčić Jasenka

— industrijska dizajnerica
(1953., Zagreb)

Dizajnerica je i članica tima za razvoj proizvoda Instituta za alatne strojeve (Instituta za istraživanje i razvoj) Fakulteta za strojarstvo i brodogradnju (kasnije Institut tvornice Prvomajska). Školu primijenjenih umjetnosti, odjel Arhitekture i namještaja, završava 1972., a studij nastavlja na Višoj školi za organizaciju rada gdje 1978. stječe diplomu Proizvodnog smjera. Od 1974. radi u Prvomajskoj kao dizajnerica u timu novopokrenutog Odjela za razvoj proizvoda gdje radi na razvoju, dizajnu i implementaciji alatnih strojeva. Grafičkom oblikovanju se okreće u drugoj fazi karijere. Jedini je dizajnerski član u timovima zaslužnim za razvoj novih strojeva. Zahvaljujući radu njenog tima serija visokoproizvodnih i numerički upravljanih strojeva ulazi u redovnu proizvodnju. Sudjeluje u osnivanju i pokretanju Društva dizajnera Hrvatske 1985., te u kreiranju prijedloga programa kolegija Projektiranje I i II na budućem Studiju dizajna. Karijeru nastavlja u grafičkom dizajnu i dizajnu vizualnih identiteta.

Izlaganja

1980. – BIAM bijenalna međunarodna izložba alatnih strojeva na Zagrebačkom Velesajmu
1981. – BIO 9, Ljubljana
1983. – 18. Zagrebački salon, Zagreb
1983. – EMO sajam, Milano
1984. – BIO 10, Ljubljana
1985. – Exhibition Worldesign '85, Design Realities ICSID, Washington, USA (skupna izložba selekcije BIO, Ljubljana)
1986. – BIO 11, Ljubljana
1986. – 21. Zagrebački salon, Zagreb
1986. – Izložba industrijskog dizajna Jugoslavije., organizacija PKJ, Beograd / Predstavljanje glodalice AG-400 CNC (Diploma za dobar dizajn)
1990. – BIO 13, Ljubljana / Predstavljanje TabTurn 100, numerički upravljana stolna tokarilica
1992. – 27. Zagrebački salon / Predstavljanje male tokarilice (Nagrada za dizajn)

zatvori

Strukovna članstva

1978. – Članstvo ZUH (današnji HZSU), status samostalnog umjetnika
1985. – Osnivanje Društva dizajnera Hrvatske

zatvori

Suradnje

TAS Zagreb; TSD Golubovec; Istragrafika, Rovinj; Inda i Istratrans, Labin; Univerzal, Banja Luka

zatvori

English

Mihelčić Jasenka — industrial designer and member of the product development team at the Institute for Machine Tools
(1953, Zagreb)

A designer and member of the product development team at the Institute for Machine Tools (Institute for Research and Development), Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture (which later became the Prvomajska Factory Institute). She graduates from the Department of Architecture and Furniture at the School of Applied Arts in 1972 and continues her studies at the Technical College of Work Organization, where she receives a diploma in production in 1978. From 1974, she works at the Prvomajska factory as part of a team of designers at the newly instituted Department of Product Development. There, she works on the development, design and implementation of machine tools. She turns to graphic design in the second stage of her career. She is the only designer in the industrial teams responsible for the development of new machines. Thanks to her teams’ work, a line of high-production numerically controlled machines goes into regular production. In addition to this, she takes part in the establishment of the Association of Designers of Croatia in 1985 but also creates tentative programs for Engineering Courses I and II at the future School of Design at the Faculty of Architecture in Zagreb. She continues her career in graphic design and visual identity design.

Exhibitions

1980. – BIAM (“Biennial International Machine Tool and Tools Fair”), Zagreb Fair
1981. – BIO 9 (Biennial of Design), Ljubljana
1983. – 18th Zagreb Salon, Zagreb
1983. – EMO Fair, Milan
1984. – BIO 10 (Biennial of Design), Ljubljana
1985. – Worldesign ’85, Design Realities ICSID, Washington, USA (a group exhibition by artists selected at the Ljubljana BIO)
1986. – BIO 11 (Biennial of Design), Ljubljana
1986. – 21st Zagreb Salon, Zagreb
1986. – Izložba industrijskog dizajna Jugoslavije (“Exhibition of Yugoslav Industrial Design”), organized by the Yugoslav Chamber of Commerce, Belgrade / Award: Quality Design Diploma, AG-400 CNC milling machine
1990. – BIO 13 (Biennial of Design), Ljubljana / Presentation of TabTurn 100, a numerically controlled desk lathe
1992. – 27th Zagreb Salon / Presentation of a small lathe model  / Design Award

Trade association memberships

1978. – Membership in the Zajednica umjetnika Hrvatske (“Croatian Artists’ Association”), today’s Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika (“Croatian Freelance Artists' Association”) / Status of freelance artist
1985. – Establishment of the Društvo dizajnera Hrvatske (“Association of Designers of Croatia”)

Collaborations

TAS Zagreb; TSD Golubovec; Istragrafika, Rovinj; Inda and Istratrans, Labin; Univerzal, Banja Luka

zatvori

Numerički upravljana glodalica AG-400 CNC, 1980.
proizvođač: PRVOMAJSKA - TAS (Tvornica alatnih strojeva) ZAGREB

MINA - Modularni industrijski numerički automat, 1985. PRVOMAJSKA TAS Zagreb i FER Zagreb

TN 480 - prijedlog ugrađene upravljačke jedinice

Numerički upravljana stolna tokarilica TABTURN 100, 1989. Prvomajska Golubovec, 1989.

TABTURN 100 razvijena je 1989. godine pod nazivom STG (stolna tokarilica Golubovec).To je školska (stolna) verzija numerički upravljanog alatnog stroja. Namijenjena je obrazovanju učenika srednjih stručnih škola i studenata koji se educiraju na području obrade materijala skidanjem strugotine i uz korištenje numerički upravljanih strojeva.

popis eksponata, Izložba - prijem članova u ULUPUH (Sekcija industrijskog oblikovanja)

Univerzalna precizna tokarilica TG-125 NP, 1982., PRVOMAJSKA - TSD GOLUBOVEC

TG-125 NP je klasično upravljani stroj kod kojeg je trebalo osigurati preglednost i sigurnost u upotrebi. Zbog klasičnog upravljanja posebno se vodilo računa o njegovim ergonomskim karakteristikama.Tokarilica TG-125/NP klasičnog je razmještaja podsklopova. Tehnološka novost je vođenje suportne ploče preko okruglih vodilica. Svi elementi upravljanja grupirani su i raspoređeni prema funkciji, te ergonomski oblikovani. Elektrooprema i hidraulika čine sa strojem cjelinu, a okolni radni prostor zaštićen je od onečišćenja limenim štitnikom.

TabTurn - skica konstrukcije limarije

autorica pri radu

Numerički upravljana tokarilica TG-125 CNC, 1984., PRVOMAJSKA - TSD GOLUBOVEC

Komunikacija i upravljanje strojem obavlja se preko upravljačke naprave. Njen smještaj omogućava radniku jednostavan unos podataka i u svakom trenutku može pratiti informacije preko monitora. Operativno upravljanje nalazi se uz sam radni prostor koji je potpuno zaštićen posmičnim vratima s providnim oknom za praćenje samog toka tokarenja.

Numerički upravljana stolna tokarilica TABTURN 100, 1989. Prvomajska Golubovec, 1989.

TABTURN 100 razvijena je 1989. godine pod nazivom STG (stolna tokarilica Golubovec).To je školska (stolna) verzija numerički upravljanog alatnog stroja. Namijenjena je obrazovanju učenika srednjih stručnih škola i studenata koji se educiraju na području obrade materijala skidanjem strugotine i uz korištenje numerički upravljanih strojeva.

autorica na radnom mjestu

skica - MINA - Modularni industrijski numerički automat, 1985., PRVOMAJSKA TAS Zagreb i FER Zagreb

U sklopu programa razvoja fleksibilne automatizacije, 1982. g. u Prvomajskoj je u suradnji s FER, Zagreb razvijen i proizveden prototip računala za upravljanje alatnim strojem. Modularni industrijski numerički automat MINA, nastavak je rada na tom projektu čiji je rezultat industrijska proizvodnja računala MINA (suradnja Prvomajska - FER - TEP - Nikola Tesla) koja je trajala od 1986. do 1989.g.MINA predstavlja razvoj vlastite upravljačke naprave ( linearnog automata), početno prvenstveno namijenjenog za strojeve glodalice - bušilice. Osnovna ideja rješenja je univerzalnost u odnosu na primjenu (postavljanje na različite vrste strojeva). Konstrukcija naprave omogućava preglednost u konzolnoj i stolnoj varijanti korištenja, a folijska tipkovnica primjerena je radioničkim uvjetima (prljavština, ulje). Operativne komande se razlikuju s obzirom na strojeve na kojima se koriste i za njih je ostavljen slobodan prostor na samoj upravljačkoj napravi. Konstrukcija kućišta i materijal iz kojeg je napravljeno prilagođeni su tehnologiji i uvjetima velikoserijske proizvodnje.

skica - Numerički upravljana glodalica AG-400 CNC / Prvomajska TAS Zagreb

izlaganja: BIAM '80, ZV Zagreb, zlatna plaketa za kvalitetu; BIO 9, Ljubljana, 1981; Privredna komora Jugoslavije, povelja za dizajn, 1986.

Tokarilica TN-480, 1979., PRVOMAJSKA RAŠA 

Na osnovi iskustva adaptacije klasične univerzalne tokarilice opremljene elementima za numeričko upravljanje , razvijena je CNC tokarilica s vlastitim dizajnerskim i konstrukcijskim rješenjem. Funkcionalno i oblikovno su usklađeni mehanički dijelovi stroja s elementima veze i upravljačkom napravom s periferijom. Elektrooprema je smještena uzduž poledjine stroja, ormari su dostupni za servis i popravke. Radnika štiti ergonomski oblikovana pomična vrata. Upravljačka jedinica može biti odvojeni dio stroja ili smještena u desni dio stroja u razini sa štitnikom.

osobna napomena iz pristupnice ULUPUH-a

detalj životopisa iz pristupnice ULUPUH-a

TN 480 - prijedlog ugrađene upravljačke jedinice

detalj pristupnice ULUPUH-a

korištenje praktikuma za nastavu informatike: praktikum s dva stroja i 12 ili 18 radnih mjesta; Numerički upravljana tokarilica TABTURN 100, 1989. Prvomajska Golubovec

Mihelčić Jasenka

— industrijska dizajnerica
(1953., Zagreb)

Dizajnerica je i članica tima za razvoj proizvoda Instituta za alatne strojeve (Instituta za istraživanje i razvoj) Fakulteta za strojarstvo i brodogradnju (kasnije Institut tvornice Prvomajska). Školu primijenjenih umjetnosti, odjel Arhitekture i namještaja, završava 1972., a studij nastavlja na Višoj školi za organizaciju rada gdje 1978. stječe diplomu Proizvodnog smjera. Od 1974. radi u Prvomajskoj kao dizajnerica u timu novopokrenutog Odjela za razvoj proizvoda gdje radi na razvoju, dizajnu i implementaciji alatnih strojeva. Grafičkom oblikovanju se okreće u drugoj fazi karijere. Jedini je dizajnerski član u timovima zaslužnim za razvoj novih strojeva. Zahvaljujući radu njenog tima serija visokoproizvodnih i numerički upravljanih strojeva ulazi u redovnu proizvodnju. Sudjeluje u osnivanju i pokretanju Društva dizajnera Hrvatske 1985., te u kreiranju prijedloga programa kolegija Projektiranje I i II na budućem Studiju dizajna. Karijeru nastavlja u grafičkom dizajnu i dizajnu vizualnih identiteta.

Numerički upravljana glodalica AG-400 CNC, 1980.
proizvođač: PRVOMAJSKA - TAS (Tvornica alatnih strojeva) ZAGREB

MINA - Modularni industrijski numerički automat, 1985. PRVOMAJSKA TAS Zagreb i FER Zagreb

TN 480 - prijedlog ugrađene upravljačke jedinice

Numerički upravljana stolna tokarilica TABTURN 100, 1989. Prvomajska Golubovec, 1989.

TABTURN 100 razvijena je 1989. godine pod nazivom STG (stolna tokarilica Golubovec).To je školska (stolna) verzija numerički upravljanog alatnog stroja. Namijenjena je obrazovanju učenika srednjih stručnih škola i studenata koji se educiraju na području obrade materijala skidanjem strugotine i uz korištenje numerički upravljanih strojeva.

popis eksponata, Izložba - prijem članova u ULUPUH (Sekcija industrijskog oblikovanja)

Univerzalna precizna tokarilica TG-125 NP, 1982., PRVOMAJSKA - TSD GOLUBOVEC

TG-125 NP je klasično upravljani stroj kod kojeg je trebalo osigurati preglednost i sigurnost u upotrebi. Zbog klasičnog upravljanja posebno se vodilo računa o njegovim ergonomskim karakteristikama.Tokarilica TG-125/NP klasičnog je razmještaja podsklopova. Tehnološka novost je vođenje suportne ploče preko okruglih vodilica. Svi elementi upravljanja grupirani su i raspoređeni prema funkciji, te ergonomski oblikovani. Elektrooprema i hidraulika čine sa strojem cjelinu, a okolni radni prostor zaštićen je od onečišćenja limenim štitnikom.

TabTurn - skica konstrukcije limarije

autorica pri radu

Numerički upravljana tokarilica TG-125 CNC, 1984., PRVOMAJSKA - TSD GOLUBOVEC

Komunikacija i upravljanje strojem obavlja se preko upravljačke naprave. Njen smještaj omogućava radniku jednostavan unos podataka i u svakom trenutku može pratiti informacije preko monitora. Operativno upravljanje nalazi se uz sam radni prostor koji je potpuno zaštićen posmičnim vratima s providnim oknom za praćenje samog toka tokarenja.

Numerički upravljana stolna tokarilica TABTURN 100, 1989. Prvomajska Golubovec, 1989.

TABTURN 100 razvijena je 1989. godine pod nazivom STG (stolna tokarilica Golubovec).To je školska (stolna) verzija numerički upravljanog alatnog stroja. Namijenjena je obrazovanju učenika srednjih stručnih škola i studenata koji se educiraju na području obrade materijala skidanjem strugotine i uz korištenje numerički upravljanih strojeva.

autorica na radnom mjestu

skica - MINA - Modularni industrijski numerički automat, 1985., PRVOMAJSKA TAS Zagreb i FER Zagreb

U sklopu programa razvoja fleksibilne automatizacije, 1982. g. u Prvomajskoj je u suradnji s FER, Zagreb razvijen i proizveden prototip računala za upravljanje alatnim strojem. Modularni industrijski numerički automat MINA, nastavak je rada na tom projektu čiji je rezultat industrijska proizvodnja računala MINA (suradnja Prvomajska - FER - TEP - Nikola Tesla) koja je trajala od 1986. do 1989.g.MINA predstavlja razvoj vlastite upravljačke naprave ( linearnog automata), početno prvenstveno namijenjenog za strojeve glodalice - bušilice. Osnovna ideja rješenja je univerzalnost u odnosu na primjenu (postavljanje na različite vrste strojeva). Konstrukcija naprave omogućava preglednost u konzolnoj i stolnoj varijanti korištenja, a folijska tipkovnica primjerena je radioničkim uvjetima (prljavština, ulje). Operativne komande se razlikuju s obzirom na strojeve na kojima se koriste i za njih je ostavljen slobodan prostor na samoj upravljačkoj napravi. Konstrukcija kućišta i materijal iz kojeg je napravljeno prilagođeni su tehnologiji i uvjetima velikoserijske proizvodnje.

skica - Numerički upravljana glodalica AG-400 CNC / Prvomajska TAS Zagreb

izlaganja: BIAM '80, ZV Zagreb, zlatna plaketa za kvalitetu; BIO 9, Ljubljana, 1981; Privredna komora Jugoslavije, povelja za dizajn, 1986.

Tokarilica TN-480, 1979., PRVOMAJSKA RAŠA 

Na osnovi iskustva adaptacije klasične univerzalne tokarilice opremljene elementima za numeričko upravljanje , razvijena je CNC tokarilica s vlastitim dizajnerskim i konstrukcijskim rješenjem. Funkcionalno i oblikovno su usklađeni mehanički dijelovi stroja s elementima veze i upravljačkom napravom s periferijom. Elektrooprema je smještena uzduž poledjine stroja, ormari su dostupni za servis i popravke. Radnika štiti ergonomski oblikovana pomična vrata. Upravljačka jedinica može biti odvojeni dio stroja ili smještena u desni dio stroja u razini sa štitnikom.

osobna napomena iz pristupnice ULUPUH-a

detalj životopisa iz pristupnice ULUPUH-a

TN 480 - prijedlog ugrađene upravljačke jedinice

detalj pristupnice ULUPUH-a

korištenje praktikuma za nastavu informatike: praktikum s dva stroja i 12 ili 18 radnih mjesta; Numerički upravljana tokarilica TABTURN 100, 1989. Prvomajska Golubovec