Dužanec Blanka

— keramičarka, dizajnerica industrijske keramike
(1908., Zagreb — 1989., Zagreb)

Prva je školovana keramičarka i dizajnerica industrijske keramike. Nakon diplome na Umjetničkoj akademiji u Zagrebu nastavlja studij na Akademiji lijepih umjetnosti u Varšavi 1930-ih. Povratkom u Zagreb započinje karijeru profesorice i voditeljice Keramičkog odjela na Obrtnoj školi gdje je uz Stellu Skopal najzaslužnija za edukaciju velikog broja keramičara i stručnjaka u industrijskoj proizvodnji. Modernizira obrazovni program uvodeći nove kolegije Modeliranje i Konstruktivno crtanje uporabnih predmeta za serijsku proizvodnju s namjerom približavanja zahtjevima i mogućnostima industrije. Uz podršku Udruženja keramičkih tvornica i tvornica vatrostalnih materijala osniva Tehnološki odsjek na školi. Aktivno prati i savjetuje samostalni rad svojih studenata. Napredne forme boca i čuturica za likere koje razvija za Marasku koristit će se kao prototipi u testiranju mogućnosti proizvodnih procesa tadašnjih industrija.

Izlaganja

Salon Ulrich, 1937., 1941., MUO, Zagreb
Salon Likum – retrospektivna izložba, 1966., MUO, Zagreb
Brojne skupne izložbe u zemlji i inozemstvu, uključujući: Barcelonu, Pariz, Washington, London, Beograd, Rovinj, Karlovac, Zagreb, Beč, Faenzu, Varšavu, Dubrovnik, Poreč, Krapinu, Suboticu, Banja Luku, Vallauris, Beograd, Osijek, Slavonski Brod

zatvori

Nagrade

Nagrada “Vladimir Nazor” za životno djelo, 1971., Zagreb 

zatvori

English

Dužanec Blanka — ceramicist and industrial ceramics designer
(1908, Zagreb — 1989, Zagreb)

 The first academically trained ceramicist and industrial ceramics designer. After graduating at the Academy of Fine Arts in Zagreb, she continues her studies at the Academy of Fine Arts in Warsaw in the 1930s. Upon her return to Zagreb, she begins her career as professor and Head of the Department of Ceramics at the School of Applied Arts, where she and Stella Skopal deserve the most credit for educating a large number of ceramicists and experts in industrial production. With the intent of bringing the education program closer to the requirements and possibilities of industrial production, she modernizes it by introducing new courses – one in Modeling and another in Form Engineering of Usable Objects for Serial Production. Supported by the Association of Ceramics and Refractory Materials Factories, she establishes the Department of Technology at the School. She actively keeps track of her students’ independent work and provides them with advice. The advanced bottle and flask shapes which she develops for the company Maraska will be used as prototypes in testing the potential of production processes in the industries of the day.

 Exhibitions

-1937, Ulrich Salon
-1941, Museum of Arts and Crafts, Zagreb
-1941, Likum Salon – retrospective exhibition,
-1966, Museum of Arts and Crafts, Zagreb
Numerous group exhibitions at home and abroad, including: Barcelona, Paris, Washington, London, Belgrade, Rovinj, Karlovac, Zagreb, Vienna, Faenza, Warsaw, Poreč, Krapina, Subotica, Banja Luka, Vallauris, Belgrade, Osijek and Slavonski Brod  

Awards

Vladimir Nazor Life Achievement Award, 1971, Zagreb

zatvori

Reference

Baričević, Marina, Blanka Dužanec/ Život i djelo – bogato nasljeđe, Zagreb: ULUPUH, 2013

boca, za liker, Jugokeramika, 1953-1956;

Blanka Dužanec i Stella Skopal, profesorice na Školi primijenjenih umjetnosti, Zagreb, 1956.

Izvor: Marina Baričević, Stella Skopal; Monografija. Nakladnik: ULUPUH

svijećnjak iz crvene gline u obliku ljevka s okruglim pločama, 1934.

Izložba "Blanka Dužanec", MUO, Zagreb, 1976.

plakat za izložbu "Blanka Dužanec", Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb. Dizajn: Ivan Picelj; godina nastanka: 1976.

 

Pingvin stoji, s lagano nagnutom glavom, ocakljen crno-modro mrljasto. 1935.

Izložba "Blanka Dužanec" 1976/7., MUO, Zagreb, 1976.

boca nastala u jugokeramici, za Maraskin Maraschino, 1953/56.

Muzej za umjetnost i obrt, MUO

Blanka Dužanec sa učenicima, 1961.

Baričević, Marina, Blanka Dužanec/ Život i djelo – bogato nasljeđe, Zagreb: ULUPUH, 2013., Preuzeto sa Academy Art

Dužanec Blanka

— keramičarka, dizajnerica industrijske keramike
(1908., Zagreb — 1989., Zagreb)

Prva je školovana keramičarka i dizajnerica industrijske keramike. Nakon diplome na Umjetničkoj akademiji u Zagrebu nastavlja studij na Akademiji lijepih umjetnosti u Varšavi 1930-ih. Povratkom u Zagreb započinje karijeru profesorice i voditeljice Keramičkog odjela na Obrtnoj školi gdje je uz Stellu Skopal najzaslužnija za edukaciju velikog broja keramičara i stručnjaka u industrijskoj proizvodnji. Modernizira obrazovni program uvodeći nove kolegije Modeliranje i Konstruktivno crtanje uporabnih predmeta za serijsku proizvodnju s namjerom približavanja zahtjevima i mogućnostima industrije. Uz podršku Udruženja keramičkih tvornica i tvornica vatrostalnih materijala osniva Tehnološki odsjek na školi. Aktivno prati i savjetuje samostalni rad svojih studenata. Napredne forme boca i čuturica za likere koje razvija za Marasku koristit će se kao prototipi u testiranju mogućnosti proizvodnih procesa tadašnjih industrija.

boca, za liker, Jugokeramika, 1953-1956;

Blanka Dužanec i Stella Skopal, profesorice na Školi primijenjenih umjetnosti, Zagreb, 1956.

Izvor: Marina Baričević, Stella Skopal; Monografija. Nakladnik: ULUPUH

svijećnjak iz crvene gline u obliku ljevka s okruglim pločama, 1934.

Izložba "Blanka Dužanec", MUO, Zagreb, 1976.

plakat za izložbu "Blanka Dužanec", Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb. Dizajn: Ivan Picelj; godina nastanka: 1976.

 

Pingvin stoji, s lagano nagnutom glavom, ocakljen crno-modro mrljasto. 1935.

Izložba "Blanka Dužanec" 1976/7., MUO, Zagreb, 1976.

boca nastala u jugokeramici, za Maraskin Maraschino, 1953/56.

Muzej za umjetnost i obrt, MUO

Blanka Dužanec sa učenicima, 1961.

Baričević, Marina, Blanka Dužanec/ Život i djelo – bogato nasljeđe, Zagreb: ULUPUH, 2013., Preuzeto sa Academy Art