Geiger Kornelija

 — tekstilna dizajnerica, pedagoginja
(1896., Ivanec — 1983., Zagreb)

Dizajnerica tekstila te profesorica i pedagoginja, Geiger Kornelija (Neli, Nelly, Nela). Bavi se oblikovanjem tekstila i odjeće i izradom predložaka za čipku i vezivo. Između 1915. i 1916. boravi na Umjetničkoj akademiji, nakon čega radi u Beču na tekstilnom smjeru Umjetničko-obrtne škole Emmy Zweibuck. U Zagrebu 1920-ih vodi privatnu umjetničko-obrtnu školu. Oblikovala je, prateći europska umjetnička i modna zbivanja, uzorke za čipke i tkanine te odjeću i modni pribor 1920-ih u duhu arts décoa. Odlazi 1932. na usavršavanje na školu Reinau u Berlin gdje usvaja tehniku bojenja tkanine štrcanjem. U radu često proširuje mogućnosti primjene novih tehnologija u oblikovanju te izrađuje nove materijale bogatih struktura bojene posebnim načinom. Uzorke nastale 1920-ih odlikuje geometrijska stilizacija, narodni ornamenti i koloristički kontrasti, dok je kasnije naglasak na fakturi i bojenju. 1920-ih vodi tečaj za umjetnički obrt koji pohađaju dizajnerice tekstila poput Vlaste Baranjay. Na prvom međunarodnom izlaganju u Parizu 1925. dobiva Grand prix, a dvije godine kasnije Prix d’Honneur s Društvom za promicanje umjetničkog obrta “Djelo”. Na pariškoj svjetskoj izložbi 1939. osvaja srebrno priznanje. Samostalno sudjeluje na brojnim specijaliziranim natječajima u Češkoj, Austriji i Njemačkoj gdje se njen rad često pozitivno valorizira.

Izlaganja

1925. - Exposition internationale des arts decoratifs, Pariz
1927. - Izložba Društva za promicanje umjetničkog obrta/zanatstva “Djelo”, Zagreb
1947. - Izložba ULUH-a (današnji HDLU), Zagreb
1955. - I zagrebački triennale
1998. - L’unification a l’espace Yugoslave, Un siecle d’histoire, Musee d’histoire contemporain, Pariz
2011. - Art deco i umjetnost u Hrvatskoj između dva rata, Zagreb

zatvori

English

Geiger Neli — textile designer and educator
(1896, Ivanec — 1983, Zagreb)

Textile designer, university professor and educator. She works in textile and apparel design but also creates blue-prints for lace and embroidery. From 1915 to 1916, she spends time at the Art Academy, after which she works at the Department of Textiles at the Emmy Zweibuck School of Arts and Crafts in Vienna. In 1932, she attends training at the Reinau School in Berlin, where she learns the splatter painting technique for fabrics. In her work, she often broadens the scope of possibilities in applying new technologies in design and creates new materials with rich structures, colored with special techniques. The samples she makes in the 1920s are marked by geometrical styling, folk ornaments and coloristic contrasts, while the stress in her later work lies on the facture and coloring. During the 1920s, she runs a course for artistic crafts attended by textile designers such as Vlasta Baranjay. At her first international exhibition in Paris in 1925, she wins the Grand Prix. Two years later, in a joint show with  the members of the Društvo za promicanje umjetničkog obrta “Djelo” (Djelo Association for the Promotion of Artistic Crafts”), she receives the Prix d’Honneur. She receives the silver medal at the Paris World Show in 1939. She independently takes part in numerous specialized tenders in the Czech Republic, Austria and Germany, where her work is often well received.

Exhibitions

1925 – Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes
(“International Exhibition of Modern Decorative and Industrial Arts”), Paris
1927 – Exhibition by the Društvo za promicanje umjetničkog obrta/zanatstva “Djelo”
(“Djelo Association for the Promotion of Artistic Crafts”), Zagreb
1947 – Exhibition by ULUH (today’s HDLU (“Croatian Association of Visual Artists”)), Zagreb
1955 – 1st Zagreb Triennial
1998  – L’unification a l’espace Yugoslave, Un siecle d’histoire (“The Unification of the Yugoslav Space: A Century of History”), Museum of Contemporary History, Paris
2011 – Art deco i umjetnost u Hrvatskoj između dva rata (“Art Deco and Art in Croatia between the Two Wars”), Zagreb

 

zatvori

Reference

Galjer, Jasna, "Kornelija Geiger - Skica jednog zaboravljenog portreta", Život umjetnosti 56 (1995)
 

Katalog izložbe Exposition internationale des arts decoratifs et industriels modernes. Paris 1925.: Section du Royaume des Serbes, Croates et Slovenes, Pariz: Girard et Bunino, 1925.

predložak za oblikovanje dekorativne tkanine, oko 1920.

Muzej za umjetnost i obrt, Zbirka za grafički dizajn, Zagreb

Serie II. Nr 3 "Soleil", predložak za oblikovanje dekorativne tkanine, 1925.

Muzej za umjetnost i obrt, Zbirka za grafički dizajn, Zagreb

predložak za oblikovanje ženske haljine, 1926., akvarelirano 

MUO - Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb

plakat za svjetsku izložbu u Parizu, 1925., Robert Bonfils za Imprimerie Vaugirard

Museum no. E.1200-1925., Victoria and Albert Museum, London

životopis autorice

Kabinet za arhitekturu i urbanizam - Arhiv za likovne umjetnosti (HAZU); Arhiv Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (ULUPUH)

Katalog paviljona SHS na Međunarodnoj izložbi moderne primijenjene i industrijske umjetnosti, održanoj u Parizu 1925. godine, sadrži uvodni tekst, popis izlagača i fotografije postava./ Exposition internationale des arts decoratifs et industriels modernes. Paris 1925.:Section du Royaume des Serbes, Croates et Slovenes. Catalogue officiel, Girard et Bunino, 1925.

"Toliko je osobnosti u egzotičnom i sjajnom cvijeću – cinober crvene i zlatnožute boje – gospođe Nelly Geiger, a još i više u keramici gospodina profesora T. Krizmana, jednog od najplodnijih umjetnika na ovoj izložbi...". Tekst Gabrielle Millet u kojem posebno spominje rad Neli Geiger, iz uvodnika kataloga Exposition internationale des arts decoratifs et industriels modernes. Paris 1925.: Section du Royaume des Serbes, Croates et Slovenes. Catalogue officiel 

Autobiografija iz prijavnice; Majka Kornelije Geiger, Sidonija Geiger bila je profesorica glasovira u Glazbenoj školi Hrvatskog glazbenog zavoda. Nakon toga radila je kao profesorica glasovira na Muzičkoj akademiji, sve do umirovljena 1940. godine. Odradila je brojne solističke koncerte te je bila glasovirska pratiteljica i članica više komornih sastava. Prema jednoj teoriji deportirana je u logor Dachau.

Kabinet za arhitekturu i urbanizam - Arhiv za likovne umjetnosti (HAZU); Arhiv Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (ULUPUH)

Geiger Kornelija

 — tekstilna dizajnerica, pedagoginja
(1896., Ivanec — 1983., Zagreb)

Dizajnerica tekstila te profesorica i pedagoginja, Geiger Kornelija (Neli, Nelly, Nela). Bavi se oblikovanjem tekstila i odjeće i izradom predložaka za čipku i vezivo. Između 1915. i 1916. boravi na Umjetničkoj akademiji, nakon čega radi u Beču na tekstilnom smjeru Umjetničko-obrtne škole Emmy Zweibuck. U Zagrebu 1920-ih vodi privatnu umjetničko-obrtnu školu. Oblikovala je, prateći europska umjetnička i modna zbivanja, uzorke za čipke i tkanine te odjeću i modni pribor 1920-ih u duhu arts décoa. Odlazi 1932. na usavršavanje na školu Reinau u Berlin gdje usvaja tehniku bojenja tkanine štrcanjem. U radu često proširuje mogućnosti primjene novih tehnologija u oblikovanju te izrađuje nove materijale bogatih struktura bojene posebnim načinom. Uzorke nastale 1920-ih odlikuje geometrijska stilizacija, narodni ornamenti i koloristički kontrasti, dok je kasnije naglasak na fakturi i bojenju. 1920-ih vodi tečaj za umjetnički obrt koji pohađaju dizajnerice tekstila poput Vlaste Baranjay. Na prvom međunarodnom izlaganju u Parizu 1925. dobiva Grand prix, a dvije godine kasnije Prix d’Honneur s Društvom za promicanje umjetničkog obrta “Djelo”. Na pariškoj svjetskoj izložbi 1939. osvaja srebrno priznanje. Samostalno sudjeluje na brojnim specijaliziranim natječajima u Češkoj, Austriji i Njemačkoj gdje se njen rad često pozitivno valorizira.

predložak za oblikovanje dekorativne tkanine, oko 1920.

Muzej za umjetnost i obrt, Zbirka za grafički dizajn, Zagreb

Serie II. Nr 3 "Soleil", predložak za oblikovanje dekorativne tkanine, 1925.

Muzej za umjetnost i obrt, Zbirka za grafički dizajn, Zagreb

predložak za oblikovanje ženske haljine, 1926., akvarelirano 

MUO - Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb

plakat za svjetsku izložbu u Parizu, 1925., Robert Bonfils za Imprimerie Vaugirard

Museum no. E.1200-1925., Victoria and Albert Museum, London

životopis autorice

Kabinet za arhitekturu i urbanizam - Arhiv za likovne umjetnosti (HAZU); Arhiv Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (ULUPUH)

Katalog paviljona SHS na Međunarodnoj izložbi moderne primijenjene i industrijske umjetnosti, održanoj u Parizu 1925. godine, sadrži uvodni tekst, popis izlagača i fotografije postava./ Exposition internationale des arts decoratifs et industriels modernes. Paris 1925.:Section du Royaume des Serbes, Croates et Slovenes. Catalogue officiel, Girard et Bunino, 1925.

"Toliko je osobnosti u egzotičnom i sjajnom cvijeću – cinober crvene i zlatnožute boje – gospođe Nelly Geiger, a još i više u keramici gospodina profesora T. Krizmana, jednog od najplodnijih umjetnika na ovoj izložbi...". Tekst Gabrielle Millet u kojem posebno spominje rad Neli Geiger, iz uvodnika kataloga Exposition internationale des arts decoratifs et industriels modernes. Paris 1925.: Section du Royaume des Serbes, Croates et Slovenes. Catalogue officiel 

Autobiografija iz prijavnice; Majka Kornelije Geiger, Sidonija Geiger bila je profesorica glasovira u Glazbenoj školi Hrvatskog glazbenog zavoda. Nakon toga radila je kao profesorica glasovira na Muzičkoj akademiji, sve do umirovljena 1940. godine. Odradila je brojne solističke koncerte te je bila glasovirska pratiteljica i članica više komornih sastava. Prema jednoj teoriji deportirana je u logor Dachau.

Kabinet za arhitekturu i urbanizam - Arhiv za likovne umjetnosti (HAZU); Arhiv Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (ULUPUH)