Höcker Olga

— umjetnica pisma, tipografkinja, edukatorica
(1882., Varaždin — 1967., Zagreb)

Srednju školu pohađala je u Zagrebu i Budimpešti, a maturirala je 1901. godine. Na Akademiji za primijenjenu umjetnost u Münchenu studira od 1912. do 1914. opremu knjiga i usavršava pisanje starih pisama. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1920-ih izučava paleografiju. Djeluje kao nastavnica ukrasnog pisma i paleografije na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu od 1918. do 1945., a bavi se i primijenjenom umjetnošću, naročito pisanjem starih i umjetničkih pisama. Autorica je ukrasnog pisma po karakteristikama glagoljice, latinice i ćirilice. Autoričina težnja bila je stvoriti nacionalni tip pisma odnosno «jugoslavensko pismo». Predanost pedagoškom radu potvrđuje i autoričin priručnik Ukrasno pismo iz 1951.
Na “Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes” u Parizu 1925. osvaja nagradu, a sudjeluje i na izložbi knjiga u Leipzigu 1927. i na “Presse” u Kölnu 1928. Rheinfront m. Pressa-Turm Internationale Presse-Ausstellung kratko "Pressa" trajala je šest mjeseci. Predstavljala je rastuće kulturalno i ekonomsko značenje novinarstva i novih komunikacijskih tehnologija.

English

Höcker Olga — artist and typographer, educator
(1882, Varaždin — 1967, Zagreb)

She attended high school in Zagreb and Budapest and graduated in 1901. She studies book layout design at the Academy of Applied Arts in Munich from 1912 to 1914, where she also hones her skills in developing decorative typography. In the 1920s, she does research into paleography at the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb. From 1918 to 1945, Höcker teaches decorative writing and paleography at the Academy of Fine Arts in Zagreb, also dealing with applied arts, particularly handwriting old and artistic scripts. She is the author of a decorative style of type development based on the features of the Glagolitic, Latin and Cyrillic script. The author’s intent was to create a national type of script, i. e. a “Yugoslav script”. Höcker’s dedication to educational work is also attested by her handbook “Decorative Script” from 1951. She was handed an award at the Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels moderns (“ International Exhibition of Modern Decorative and Industrial Arts”) in Paris in 1925, in addition to which she took part at the Leipzig book fair in 1927, as well as at the Cologne Presse in 1928.

zatvori

Reference

Höcker, Olga, Ukrasno pismo, Zagreb: Školska knjiga, 1951.

Katalog izložbe Exposition internationale des arts decoratifs et industriels modernes. Paris 1925.: Section du Royaume des Serbes, Croates et Slovenes, Pariz: Girard et Bunino, 1925.

Magaš - Bilandžić, Lovorka, "Olga Höcker - varaždinska umjetnica pisma", u: Damjanović, Stjepan, ur., Akademik Andre Mohorovičić: Varaždin i varaždinske teme. Sažeci radova sa znanstvenog skupa, Varaždin: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2012.

oprema knjige V suncu i senci, Dragutin Domjanić; 1927., izdanje 1942., Zagreb, Dimenzije: 15.5 x 18 cm, broj stranica: 40, meki uvez

http://kgzdzb.arhivpro.hr/?kdoc=11012943

ilustracija kao znak - Dragutin Domjanić, detalj iz knjige V suncu i senci, 1927.

 

ilustracija kao znak, Dragutin Domjanić; detalj iz knjige V suncu i senci, 1927.

kartoteka autorice sa popisom izlaganja

kabinet za arhitekturu i urbanizam - Arhiv za likovne umjetnosti (HAZU)

pristupnica Udruženju umjetnika primijenjenih umjetnosti Hrvatske "Andrija Buvina", 1955.

primjer ukrasnog pisma Olge Höcker, preuzeto iz njenog udžbenika

Ukrasno pismo, 1951., Izdanje Školska knjiga, Zagreb 1951., Grafički zavod Hrvatske

primjer iz udžbenika Ukrasno pismo, potezi izvođenja pisma, i glavne krivulje - blokovno pismo Latinica

Ukrasno pismo, 1951., Izdanje Školska knjiga, Zagreb 1951., Grafički zavod Hrvatske

životopis iz pristupnice ULUPUH-u

naslovnica priručnika o paleografiji, ukrasnom pismu i ornamentici

Ukrasno pismo, 1951., Izdanje Školska knjiga, Zagreb 1951., Grafički zavod Hrvatske

izložba internationale Presse-Ausstellung, AK Köln, 1928.  / Rheinfront m. Pressa-Turm Internationale Presse-Ausstellung kratko Pressa trajala je šest mjeseci. Predstavljala je rastuće kulturalno i ekonomsko značenje novinarstva i novih komunikacijskih tehnologija.

tijekom 1920-ih sudjelovala je na mnogim važnim međunarodnim izložbama, od pariške "Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes" (1925.) na kojoj je nagrađena do izložbe knjiga u Leipzigu (1927.) ili kölnske "Presse" (1928.)

popis literature za sastavljenje udžebenika Ukrasno pismo, te tipografija korištena na kolegiju Olge Höcker na Akademiji likovnih umjetnosti.

katalog paviljona SHS na Međunarodnoj izložbi moderne primijenjene i industrijske umjetnosti, održanoj u Parizu 1925. godine (Exposition internationale des arts decoratifs et industriels modernes), sa popisom izlagača

http://dizbi.hazu.hr/?documentIndex=1&docid=2455

Uvodni tekst Olge Höcker u knjizi Ukrasno pismo, 1951.

detalj Olginog rukopisa iz pristupnice ULUPUH-u

Höcker Olga pri radu

Arhiv Akademije likovnih umijetnosti, Zagreb, Fotografska zbirka ALU, sig. HR-ALU 6-3-1-2

Höcker Olga

— umjetnica pisma, tipografkinja, edukatorica
(1882., Varaždin — 1967., Zagreb)

Srednju školu pohađala je u Zagrebu i Budimpešti, a maturirala je 1901. godine. Na Akademiji za primijenjenu umjetnost u Münchenu studira od 1912. do 1914. opremu knjiga i usavršava pisanje starih pisama. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1920-ih izučava paleografiju. Djeluje kao nastavnica ukrasnog pisma i paleografije na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu od 1918. do 1945., a bavi se i primijenjenom umjetnošću, naročito pisanjem starih i umjetničkih pisama. Autorica je ukrasnog pisma po karakteristikama glagoljice, latinice i ćirilice. Autoričina težnja bila je stvoriti nacionalni tip pisma odnosno «jugoslavensko pismo». Predanost pedagoškom radu potvrđuje i autoričin priručnik Ukrasno pismo iz 1951.
Na “Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes” u Parizu 1925. osvaja nagradu, a sudjeluje i na izložbi knjiga u Leipzigu 1927. i na “Presse” u Kölnu 1928. Rheinfront m. Pressa-Turm Internationale Presse-Ausstellung kratko "Pressa" trajala je šest mjeseci. Predstavljala je rastuće kulturalno i ekonomsko značenje novinarstva i novih komunikacijskih tehnologija.

oprema knjige V suncu i senci, Dragutin Domjanić; 1927., izdanje 1942., Zagreb, Dimenzije: 15.5 x 18 cm, broj stranica: 40, meki uvez

http://kgzdzb.arhivpro.hr/?kdoc=11012943

ilustracija kao znak - Dragutin Domjanić, detalj iz knjige V suncu i senci, 1927.

 

ilustracija kao znak, Dragutin Domjanić; detalj iz knjige V suncu i senci, 1927.

kartoteka autorice sa popisom izlaganja

kabinet za arhitekturu i urbanizam - Arhiv za likovne umjetnosti (HAZU)

pristupnica Udruženju umjetnika primijenjenih umjetnosti Hrvatske "Andrija Buvina", 1955.

primjer ukrasnog pisma Olge Höcker, preuzeto iz njenog udžbenika

Ukrasno pismo, 1951., Izdanje Školska knjiga, Zagreb 1951., Grafički zavod Hrvatske

primjer iz udžbenika Ukrasno pismo, potezi izvođenja pisma, i glavne krivulje - blokovno pismo Latinica

Ukrasno pismo, 1951., Izdanje Školska knjiga, Zagreb 1951., Grafički zavod Hrvatske

životopis iz pristupnice ULUPUH-u

naslovnica priručnika o paleografiji, ukrasnom pismu i ornamentici

Ukrasno pismo, 1951., Izdanje Školska knjiga, Zagreb 1951., Grafički zavod Hrvatske

izložba internationale Presse-Ausstellung, AK Köln, 1928.  / Rheinfront m. Pressa-Turm Internationale Presse-Ausstellung kratko Pressa trajala je šest mjeseci. Predstavljala je rastuće kulturalno i ekonomsko značenje novinarstva i novih komunikacijskih tehnologija.

tijekom 1920-ih sudjelovala je na mnogim važnim međunarodnim izložbama, od pariške "Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes" (1925.) na kojoj je nagrađena do izložbe knjiga u Leipzigu (1927.) ili kölnske "Presse" (1928.)

popis literature za sastavljenje udžebenika Ukrasno pismo, te tipografija korištena na kolegiju Olge Höcker na Akademiji likovnih umjetnosti.

katalog paviljona SHS na Međunarodnoj izložbi moderne primijenjene i industrijske umjetnosti, održanoj u Parizu 1925. godine (Exposition internationale des arts decoratifs et industriels modernes), sa popisom izlagača

http://dizbi.hazu.hr/?documentIndex=1&docid=2455

Uvodni tekst Olge Höcker u knjizi Ukrasno pismo, 1951.

detalj Olginog rukopisa iz pristupnice ULUPUH-u

Höcker Olga pri radu

Arhiv Akademije likovnih umijetnosti, Zagreb, Fotografska zbirka ALU, sig. HR-ALU 6-3-1-2