Pavelić Glogoški Julia

— grafička dizajnerica
(1920., Sv. Juraj u Trnju, Čakovec)

Opus autorice obuhvaća reklamne grafike, opremu knjiga, kaligrafije, ilustracije, ambalažne grafike te vizualne materijale za potrebe promocijskih videa televizijskih programa, te izlete u oblikovanje uporabnih predmeta. Na Državnoj obrtnoj školi u Zagrebu stječe diplomu primijenjene slikarice. Radi kao grafička urednica i dizajnerica u Oglasnom zavodu Hrvatske te u kući Putnik u Zagrebu i Berlinu. Za tvornice poput Maraske kreira čitav niz zaštitnih ambalaža s karakterističnim jezikom i pratećim ilustracijama. Na 2. zagrebačkom triennalu 1959. dobiva III. nagradu. Izlaže i na godišnjim izložbama ULUPUH-a I SLUPUJ-a u inozemstvu - Varšava, Moskva, Tbilisi, Budimpešta, Sofija i Zagreb. Tako upoznaje Milanu Hržić-Balić za čije šalice izvodi zaštitnu ambalažu od valovite ljepenke inovativnog karaktera, u obliku šesterostrane prizme pogodne skladištenju i transportu odnosno suvremenoj industrijskoj proizvodnji.

Izlaganja

1959. – II zagrebački triennale
1962. – Vizualne komunikacije, Zagreb
1960. – Jugoslavenska primijenjena umjetnost, Budimpešta
1966. – Zagrebački salon – Arhitektura, urbanizam, oblikovanje, MUO, Zagreb
1970., 1971. – Izložba ULUPUH-a, Zagreb
1983. – Grafički industrijski dizajn 1950-1960, Zagreb
2005., 2006. – Skriveno blago, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb

zatvori

English

Pavelić Glogoški Julia — graphic designer
(1920, Sv. Juraj u Trnju, Čakovec)

The author's work involves advertising prints, book layouts, calligraphy, illustration, packaging graphics and visual materials for the purposes of television channel advertising videos, as well as forays into the design of use value objects. At the State School of Crafts in Zagreb, she receives a diploma in applied painting. She works as graphic editor and designer at the Institute of Advertising in Zagreb and the Putnik (“Traveler”) company in Zagreb and Berlin. She creates a whole series of protective packaging for factories such as Maraska, using distinctive language and accompanying illustrations. She receives the 3 rd prize at the 2 nd Zagreb Triennial in 1959. Her exhibits were also displayed at annual shows by the Croatian Association of Visual Artists of Applied Arts (ULUPUH) and the Yugoslav Association of Artists of Applied Arts and Designers (SLUPUJ) abroad – in Warsaw, Moscow, Tbilisi, Budapest, Sofia and Zagreb. Through these exhibitions, she meets Milana Hržić-Balić, who asks her to design protective packaging for her cups using a new type of corrugated solid board shaped in hexagonal prisms and suited for storage and transport, i.e. contemporary industrial production.

Izlaganja

1959. – 2nd Zagreb Triennial
1962. – Vizualne komunikacije (“Visual Communications”), Zagreb
1960. – Jugoslavenska primijenjena umjetnosti (“Yugoslav Applied Arts”), Budapest
1966. – Zagreb Salon – Arhitektura, urbanizam, oblikovanje (“Architecture, Urbanism, Design”), Museum of Arts and Crafts, Zagreb
1970., 1971. – Exhibition by ULUPUH, Zagreb
1983. – Grafički industrijski dizajn 1950 – 1960 (“Graphic Industrial Design 1950 – 1960”), Zagreb
2005., 2006. – Skriveno blago (“Hidden Treasure”), Museum of Arts and Crafts, Zagreb

zatvori

dizajn ambalaže za čokoladni liker, Maraska

dizajn ambalaže za čokoladni liker, Maraska

dizajn ambalaže za hulahopke, Enkalon

dizajn posuđa za kuhanje, multifunkcionalni sistem: set lonaca  

dizajn vizualnog identiteta i ambalaže za keramičke šalice Milane Hržić Balić

članak o suradnji autorice s kolegicom i prijateljicom Milanom Hržić Balić

grafičko oblikovanje za Budimka kompote

Pavelić Glogoški Julia

— grafička dizajnerica
(1920., Sv. Juraj u Trnju, Čakovec)

Opus autorice obuhvaća reklamne grafike, opremu knjiga, kaligrafije, ilustracije, ambalažne grafike te vizualne materijale za potrebe promocijskih videa televizijskih programa, te izlete u oblikovanje uporabnih predmeta. Na Državnoj obrtnoj školi u Zagrebu stječe diplomu primijenjene slikarice. Radi kao grafička urednica i dizajnerica u Oglasnom zavodu Hrvatske te u kući Putnik u Zagrebu i Berlinu. Za tvornice poput Maraske kreira čitav niz zaštitnih ambalaža s karakterističnim jezikom i pratećim ilustracijama. Na 2. zagrebačkom triennalu 1959. dobiva III. nagradu. Izlaže i na godišnjim izložbama ULUPUH-a I SLUPUJ-a u inozemstvu - Varšava, Moskva, Tbilisi, Budimpešta, Sofija i Zagreb. Tako upoznaje Milanu Hržić-Balić za čije šalice izvodi zaštitnu ambalažu od valovite ljepenke inovativnog karaktera, u obliku šesterostrane prizme pogodne skladištenju i transportu odnosno suvremenoj industrijskoj proizvodnji.

dizajn ambalaže za čokoladni liker, Maraska

dizajn ambalaže za čokoladni liker, Maraska

dizajn ambalaže za hulahopke, Enkalon

dizajn posuđa za kuhanje, multifunkcionalni sistem: set lonaca  

dizajn vizualnog identiteta i ambalaže za keramičke šalice Milane Hržić Balić

članak o suradnji autorice s kolegicom i prijateljicom Milanom Hržić Balić

grafičko oblikovanje za Budimka kompote